บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร มาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO/IEC 17024:2012

วันที่:

บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน บริการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีโอพี อินเวสติเกชั่น จำกัด
        ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินทุกระดับชั้น เพราะเราคือผู้นำด้านงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานบริการรักษาความปลอดภัยและต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ ประกอบกับต้องมี อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

 

รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย

รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด

       คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานบริการรักษาความปลอดภัย และต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ ประกอบกับต้องมี อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
       ให้บริการรักษาความปลอดภัยด้วยคุณภาพและให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อองค์กรและธุรกิจของผู้ท่านให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นในนามทีมผู้บริหารและทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้โอกาสแนะนำบริษัทฯ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยมีการพัฒนางานรักษาความปลอดภัย และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี โดยมียอดกำลังพลกว่า 1,400 นาย ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและสาขาตามภูมิภาค ทีมงานบริหารจะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอย่างเต็มความสามารถ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้นี้


สนใจติดต่อ
รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น บจก.
www.รักษาความปลอดภัย-รปภ.com

cop.brandexdirectory.com
www.cop-investigation.com

257
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag