บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด                
       เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ให้บริการรักษาความปลอดภัย บุคคล  อาคารและ สถานที่ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 47/28 หมู่ 3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมและบริหารงานโดย นายปฏิเวศน์ อิสเรศโยธิน ตำแหน่ง กรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยการนำประสบการณ์กว่า 26 ปี มาประยุกต์ใช้ภายใต้ พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ การรักษาความปลอดภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานบริการรักษาความปลอดภัยและต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ ประกอบกับต้องมี อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
       อนึ่งด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้บริการรักษาความปลอดภัยด้วยคุณภาพและให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อองค์กร และธุรกิจของผู้ท่านให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นในนามทีมผู้บริหารและทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้โอกาสแนะนำบริษัทฯ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยมีการพัฒนางานรักษาความปลอดภัย และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี โดยมียอดกำลังพลกว่า 1,400 นาย ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและสาขาตามภูมิภาค ทีมงานบริหารจะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอย่างเต็มความสามารถ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้นี้


สมัครงานบริษัทรักษาความปลอดภัย,บริษัทรักษาความปลอดภัย เชียงใหม่,บริษัทรักษาความปลอดภัย สมุทรปราการ,บริษัทรักษาความปลอดภัย ปทุมธานี,บริษัทรักษาความปลอดภัย นนทบุรี,บริษัทรักษาความ ปลอดภัย นครปฐม,บริษัท รักษาความ ปลอดภัย ชลบุรี,บริษัท รักษาความ ปลอดภัย กรุงเทพ,บริษัท รักษาความ ปลอดภัย ทั่วประเทศ,บริษัท รปภ ไทย,บริษัท รปภ นนทบุรี,บริษัท ร ป ภ กรุงเทพ,รับจัดหา รปภ เข้าโรงงาน,รับจัดหา รปภ เข้าหมู่บ้าน,รับจัดหา รปภ เข้าโรงแรม,รับจัดหา รปภ เข้าโรงเรียน,รับจัดหา รปภ เข้าห้างสรรพสินค้า,บริษัทจัดหา รปภ เข้าศูนย์การแสดงสินค้า,บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด,หายามหมู่บ้าน,รับจัดหาซีเคียวริตี้การ์ด,รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย,ซีเคียวริตี้ การ์ด,บริษัท รักษาความ ปลอดภัย ซี เคียว ริ ตี้ การ์ด